نواندیشان گروه ابتدایی

آموزشی

بودجه بندی کتب سال اول ابتدایی

  جدول بودجه بندی سالانه ی دروس پایه ی اول ابتدایی منطقه ی خواجه در سال تحصیلی 90-89  

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

مواد درسی

151-152

139-144

115-138

91-114

73-90

49-72

25-48

1-24

ریاضی

77-88

70-76

58-69

46-57

37-45

25-36

13-24

1-12

علوم

  توجه: بودجه بندی فارسی بخوانیم در آخر توضیحات مقدمه ی کتاب درسی مربوطه و بودجه بندی آموزش قرآن در صفحه ی 11 کتاب درسی آمده است .

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۲ساعت 7:47  توسط نواندیشان  |